Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Το μποστάνι στο Λευκό Πύργο #1Οι σηματοφόροι ναύτες που υπηρετούσαν στο Λευκό Πύργο το 1916, φροντίζουν ένα μικρό μποστάνι πού έστησαν πίσω από τις πολεμίστρες.

Το μποστάνι στο Λευκό Πύργο #2

Πηγή: IWM