Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ο Λευκός Πύργος κοτέτσι το 1916Κότες στον Λευκό Πύργο που εξέτρεφαν οι Άγγλοι ναύτες το 1916.
Τα υφάσματα στις πολεμίστρες πρέπει να παίζουν το ρόλο της ντουλάπας.