Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Λευκός Πύργος και το οκταγωνικό προτείχισμα 1911Τμήμα της παραλίας και ο Λευκός Πύργος το 1911.
Οι Τούρκοι κατέχουν ακόμη την πόλη και ο πύργος περιβάλλεται ακόμη από το οκταγωνικό προτείχισμα.