Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Λεωφόρος Νίκης 1916Λεωφόρος Νίκης 1916.

Διακρίνονται: ο κινηματογράφος Ολύμπια, ο κινηματογράφος Πατέ και το ξενοδοχείο Σπλέντιτ.