Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Κίνηση στις προβλήτες το 1919

Η κίνηση στις προβλήτες τον Απρίλιο του 1919 σε λήψη του Αυστραλού υπολοχαγού του τμήματος πολεμικών αρχείων William James, υπεύθυνου της ομάδας φωτογράφισης.

πηγή: Australian War Memorial