Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Η Ληταία Πύλη το 1912Η Ληταία Πύλη ή Λιταία Πύλη ή Νέα Πύλη ή Yeni Kapı, το 1912. ▐░▌

Πηγή: arachne - iDAI.objects