Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Το εργοστάσιο του Τιτάνα στη Νέα Ευκαρπία τη δεκαετία του 1960

Το εργοστάσιο του Τιτάνα στη Νέα Ευκαρπία τη δεκαετία του 1960. ▐░▌

Ο "Τιτάν" Θεσσλονίκης εγκανιάστηκε το 1962 στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας. Είχε παραγωγική δυνατότητα 200.000 τόνων τσιμέντου ετησίως και απασχολούσε 250 εργαζόμενους. Δυο χρόνια αργότερα, το 1964, αύξησε την παραγωγικότητά του σε 410.00 τόνους και το προσωπικό του σε 330 εργαζόμενους.
Εγκαίνια του Τιτάνα Θεσσαλονίκης το 1962Οι εργαζόμενοι του Τιτάνα στα εγκαίνια το 1962Εργαζόμενοι στον δεύτερο μύλο τσιμέντου το 1964