Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Η λεωφόρος Χαμιδιέ και το συντριβάνι το 1909

Η λεωφόρος Χαμιδιέ (ή οδός των Ελληνίδων, σήμερα Εθνικής Αμύνης) και το συντριβάνι το 1909. ▐░▌