Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Η Καμάρα το 1917Η Καμάρα το 1917.▐░▌