Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Η Αψίδα του Γαλερίου το 1885Η Αψίδα του Γαλερίου το 1885. ▐░▌

Φωτογράφος Molten, πηγή gallica