Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Τμήμα της Αψίδας του Γαλερίου το 1885Τμήμα της Αψίδας του Γαλερίου το 1885. ▐░▌

Φωτογράφος Molten, πηγή gallica