Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Τμήμα της Αψίδας του Γαλερίου το 1903Τμήμα της Αψίδας του Γαλερίου το 1903. ▐░▌