Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Καμάρα 1916Η Καμάρα το 1916 σε φωτογραφία του Edgar Turner.▐░▌