Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΣΟΥΛΕΜΑ ΔΑΒΙΔ ΧΑΟΥΕΛΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΣΟΥΛΕΜΑ ΔΑΒΙΔ ΧΑΟΥΕΛ
Από το Μουσείο Μπενάκη.
Στην περιγραφή αναφέρει:
Jewish general store on Mousson Street. Thessaloniki, Greece, 1952-1960. Pericles Papachatzidakis▐░▌