Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Πορτραίτο του επιστάτη του Αγίου Δημητρίου, το 1889

Πορτραίτο του επιστάτη του Αγίου Δημητρίου.
Φωτογραφία των αρχιτεκτόνων Robert Weir Shulz και Sidney Howard Barnsley για τη Βρετανική Σχολή Αθηνών, βγαλμένη το 1889.

πηγή: Warburg Institute Iconographic Database