Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ένα παιδί έξω από το ανατολικό τείχος, το 1890

Ένα παιδί έξω από το ανατολικό τείχος, κατεβαίνει ξυπόλυτο.
Φωτογραφία των αρχιτεκτόνων Robert Weir Shulz και Sidney Howard Barnsley για τη Βρετανική Σχολή Αθηνών, βγαλμένη το 1890.

πηγή: Museo Civico Medievale - Bologna