Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Κατεβαίνοντας με το φαγητό στο χέρι

Κρατώντας ένα μπολ με φαγητό στο χέρι, κατεβαίνει το μισοστρωμένο καλντερίμι.
Αρχές της δεκαετίας του 1910.