Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Παιδιά στα κάστρα

Κάτω απ' τα Κάστρα, ξυπόλυτα παιδιά στο καλντερίμι, ένας εργάτης σε κάποιο έργο και γυναίκες της γειτονιάς.
(απροσδιόριστη ημερομηνία)