Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Κάτοικοι της οδού Ευριπίδου τη δεκαετία του 1920

Κάτοικοι της οδού Ευριπίδου τη δεκαετία του 1920. ▐░▌
Φωτογραφία του Paul Collart.

πηγές: Φωτογραφία - UNIL University of Lausanne
ταυτοποίηση - Μανώλης Γιαβάνογλου

icon