Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Πλανόδιος πωλητής λεμονάδας - 1919

Πλανόδιος πωλητής λεμονάδας (λεμονατζής), μάλλον Αρβανίτης, μπροστά στην παραλία το 1919.

πηγή: Φωτογραφική συλλογή Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού - The Library of Congress