Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

p151778

Η κίνηση στην περιοχή του λιμανιού, πριν την πυρκαγιά του 1917.

(η λήψη, στη σημερινή οδό Ναυάρχου Βότση ▐░▌)

icon