Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Τρόφιμοι του ιδρύματος Αριστοτέλης, μπροστά σε μηχανή εμφιάλωσης το 1956

Τρόφιμοι του Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Απόρων Παίδων Μακεδονίας «Ο Αριστοτέλης» της Καλαμαριάς, στο μηχανουργείο , μπροστά σε μηχανή εμφιάλωσης, το 1956. ▐░▌

Μηχανή εμφιάλωσης, εφεύρεση-κατασκευή του Κ.Τσερπέ

Η μηχανή εμφιάλωσης, εφεύρεση - κατασκευή του Κωνσταντίνου Τσερπέ, προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών εταιριών το 1956.

πηγή: Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς

icon