Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Τρία παιδιά πάνω απ' την πόλη στα τέλη του 19ου αιώνα

Τρία παιδιά στο Επταπύργιο, χαζεύουν την πόλη, στα τέλη του 19ου αιώνα.

Τα παιδιά μοιάζουν να είναι διαφορετικών εθνικοτήτων.

πηγή: Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δ.Καλαμαριάς