Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Εργάτες στο εργοστάσιο των Σαλβατόρ Άντζελ και Δημήτριου Καπανίκη το 1946

Εργάτες στο εργοστάσιο των Σαλβατόρ Άντζελ και Δημήτριου Καπανίκη το 1946.

Σπυρόπουλος Ιωάννης, συνέντευξη 30/9/2006
Αυτή εδώ η φωτογραφία, τότε μικρός εδώ, 1946 σε κάποιο εργοστάσιο ενός Εβραίου και ενός Βλάχου, ονόματι Σαλβατόρ Άντζελ ο Εβραίος κι ο Βλάχος από το Σιδηρόκαστρο που ονομαζόταν Καπανίκης Δημήτριος. Είναι και στη φωτογραφία. Αυτό είναι το προσωπικό τότε του εργοστασίου.
Τι δουλειά κάνετε; Δεν ξέραμε δουλειά, διάφορες δουλειές κάναμε τότε και μας βάζανε αυτοί που είχαν το εργοστάσιο. Εδώ, κάναμε κουβάδες από λαμαρίνα, και δοχεία για τυρί, για πετρέλαιο κι εγώ είμαι αυτός ο μεσαίος εδώ, αυτός εδώ, ο πιο μικρός σχεδόν. Αυτός είναι το αφεντικό, αυτός είναι Αθηναίος, Όθων Κερασίδης ονομάζεται αυτός. Τότε είχε έρθει εδώ και ήταν συνέταιροι μόνο στους κουβάδες που κάναμε από λαμαρίνα. Εδώ είμαστε μπροστά στο γαλβανιστήριο. Αυτό είναι καμίνι, τεράστιο καζάνι, με πετροκάρβουνο, με κοκ, που λιώνανε τον τσίγκο και βουτούσανε μέσα τον κουβά και γινότανε κάτασπρος ο κουβάς, γαλβανιζότανε. [Ας πούμεψυχραινότανε]. Ναι, αυτό γινότανε μέσα. Το έβαζες, το βουτούσες, από σκουριασμένη λαμαρίνα που ήτανε γινότανε καινούργια λαμαρίνα. Και εργαστήκαμε εδώ. Τότε μας ρωτούσανε εκείνο τον καιρό «μικρέ από πού είσαι;» «Ε, πρόσφυγες είμαστε από τη Μικρά Ασία». Έτσι ονομάζαμε τότε. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Αλλά εδώ δε βοηθούσανε οι ντόπιοι. Δεν βοηθούσανε καθόλου. Ακούγαμε εδώ, εγώ ήμουνα μικρός τότε, αλλά ακούγαμε από τους μεγαλύτερους. Λέγανε τις αδελφές μας, τις μανάδες μας «καθαρές». «Καθαρή» είναι η χειρότερη κουβέντα. «Καθαρή» λέγεται μια πρόστυχια όταν περνάει από το γιατρό και δίνει πιστοποιητικό ότι αυτή είναι καθαρή. Έτσι μας ονομάζανε τον καιρό εκείνο. [Για να σας μειώσουν δηλαδή]. Ναι, για να μας μειώσουν. Αλλά δεν φοβότανε. Οι γονείς μας κάνανε όλες τις δουλειές, όλες. Μηδενός εξαιρουμένου. Τον οδοκαθαριστή, το χαμάλη, τον αχθοφόρο, το γυρολόγο, εγώ, μέχρι πιτσιρίκος, πούλησα νερό με την στάμνα.

Πηγή: Ιωάννης Σπυρόπουλος – Αδελφότητα Φλογηταινών Μακεδονίας – Θράκης «ο Άγιος Γεώργιος» - www.genealogies.gr