Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Δυο άνδρες κι ένα άλογο

"Δυο άνδρες κι ένα άλογο" είναι ο τίτλος που έδωσε τη φωτογραφία του ο Fred Maroon.

Η λήψη έγινε στη Θεσσαλονίκη την 17η Ιουλίου 1951, με την ευκαιρία της διανυκτέρευσής του στην πόλη για να ξεκουραστεί, κατευθυνόμενος από τη Γιουγκοσλαβία στην Αθήνα.
Συνάντησε τους δυο άνδρες στο λιμάνι, παρατήρησε την έντονη συζήτησή τους και τους φωτογράφησε ενώ εκείνοι τον αγνοούσαν, απορροφημένοι στη κουβέντα τους.