Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Το πλεκτήριο του υφαντουργείου «Μέλισσα»

Το υφαντουργείο «Μέλισσα», των Λαδά και Τζιάτζια, οι εργάτες και οι επισκέπτες του.

Το καλτσοποιείο του υφαντουργείου «Μέλισσα»

Κυριακάτικη εκδρομή του προσωπικού του υφαντουργείου «Μέλισσα» Κυριακάτικη εκδρομή του προσωπικού του υφαντουργείου «Μέλισσα»

Διατεταγμένη παρέλαση των εργατών του υφαντουργείου «Μέλισσα» επί καθεστώτος 4ης Αυγούστου Διατεταγμένη παρέλαση των εργατών του υφαντουργείου «Μέλισσα» επί καθεστώτος 4ης Αυγούστου

Εργάτες του υφαντουργείου «Μέλισσα», υποδέχονται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου το βασιλικό ζεύγος το 1951 Εργάτες του υφαντουργείου «Μέλισσα», υποδέχονται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου το βασιλικό ζεύγος το 1951 ▐░▌

Το βασιλικό ζεύγος στις εγκαταστάσεις του υφαντουργείου «Μέλισσα», ξεναγούμενο από τον ιδιοκτήτη Γιώργο Λαδά Το βασιλικό ζεύγος στις εγκαταστάσεις του υφαντουργείου «Μέλισσα», ξεναγούμενο από τον ιδιοκτήτη Γιώργο Λαδά
 
Διαφήμιση της Μέλισσας Διαφήμιση της Μέλισσας, για το κατάστημα λιανικής στην Ερμού.

 πηγή: Αρχείο Παυλίνας Λαδά-Βοσινάκη.