Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Αγγλίδες νοσηλεύτριες συζητούν με ένα Κρητικό σωματοφύλακα του Βενιζέλου το 1917

Αγγλίδες νοσηλεύτριες συζητούν με ένα Κρητικό σωματοφύλακα του Βενιζέλου κάτω από τα ζηλόφθονα μάτια περευρισκόμενων στρατιωτών, τον Ιανουάριο του 1917.
Φωτογραφία: Ariel Varges