Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Η πρώτη γκαρσόνα της πόλης, στο Ντορέ το 1917

Η πρώτη γκαρσόνα της πόλης, στο Ντορέ το 1917.

Πηγή: Σελίδα Zύθος-Ντορέ στο Facebook