Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Στα «Τρία Γεφυράκια», δίπλα στην Βίλα Πετρίδη το 1942

Στα «Τρία Γεφυράκια», δίπλα στην Βίλα Πετρίδη το 1942.
Πίσω το 63ο Δημοτικό Σχολείο.

πηγή: ιδιωτικό αρχείο Αγάπης και Ελάδιου Παπαϊωακείμ

Η Βίλα Πετρίδη το 1917

Η Βίλα Πετρίδη το 1917. ▐░▌

icon