Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Λεωφορείο "Πατρίς" (1933)Λεωφορείο "Πατρίς" (23/5/1933)
Δρομολόγιο: Αγορά Μοδιάνο - Χαριλάου
Δεξιά μπροστά στη μηχανή η Χρύσα Λαζαίου
Αριστερά ο αδελφός της και εισπράκτορας Γιώργος Λαζαίος.

από το αρχείο της Κατερίνας Καλού Ντάνου