Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Θεραπεία κάλων - 1920Ένας Έλληνας ποδίατρος, ο μόνος στο είδος του, μπροστά στο μαγαζί του το 1920. Πίσω του μια πολύγλωσση επιγραφή για θεραπεία κάλων.

Πηγή: Library of Congress