Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Εργαζόμενοι σε εργοστάσιο μεταλλικών ειδών στην Πυλαία - 1936Πρόσφυγες εργαζόμενοι στο εργοστάσιο μεταλλικών ειδών των αδελφών Λεβί και Σολομώντα Μπενουζίλιο στην Πυλαία, το 1936.
Οι περισσότεροι ήταν παιδιά.

πηγή: Εμμανουήλ Τζαννίδης