Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης


Αναμνηστική φωτογραφία στον Λευκό Πύργο - Δ.Χαρισιάδης 1946Πίσω από κάθε φωτογραφία υπάρχει ένας φωτογράφος. Σ' αυτήν υπάρχουν δυο.
Αναμνηστική φωτογραφία στον Λευκό Πύργο
Δ.Χαρισιάδης 1946.