Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης


Κουλουρτζής - 1947Μικρός κουλουρτζής μπροστά σε πινακίδα της SOCONY/ΠΗΓΑΣΟΣ* το 1947.


 *Socony/Πήγασος: Πετρελαϊκή εταιρία, απόγονος της Standard Oil του John D. Rockefeller, μετά τη διάσπασή της, λόγω εφαρμογής του αντιμονοπωλιακού νόμου (το όνομά της είναι αρκτικόλεξο της Standard Oil Co, N.Y.) και πρόγονος της σημερινής Mobil. από τους κύριους προμηθευτές καυσίμων και προϊόντων πετρελαίου  για τις συμμαχικές δυνάμεις κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον πόλεμο παρέμεινε στην Ευρώπη και πήρε μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Σήμα της ήταν ένας κόκκινος Πήγασος από το 1931.