Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Παιδιά υποδέχονται και μεταφέρουν τον εξοπλισμό Γάλλων στρατιωτών που μόλις έφτασαν στην Θεσσαλονίκη - 1916Παιδιά υποδέχονται και μεταφέρουν τον εξοπλισμό Γάλλων στρατιωτών που μόλις έφτασαν στην Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 1916.


Φωτογραφία: Ariel Varges