Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Πόδια από προσφυγόπουλα από τον Καύκασο σε Αγγλικό στρατόπεδο προσφύγων το 1921Πόδια από προσφυγόπουλα από τον Καύκασο σε Αγγλικό στρατόπεδο προσφύγων το 1921.

πηγή: The Library of Congress