Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Γυναίκα με καρπούζια - 1917Ολόγυρα η φωτιά είχε καταστρέψει τα πάντα.
Αυτό το μαγαζάκι επιβίωσε και η όμορφη κυρία πήρε δυο καρπούζια. 
(1917)