Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Παγωτά "η Ωραία"Παγωτά "η Ωραία", στην οδό Κούσκουρα, με τον υπέροχο ντοντουρμά.
Πολλά απ' τα παγωτά κατέληγαν όπλα στις μάχες ανάμεσα σε "φρικιά" και "τσινάρια" στα μέσα της δεκαετίας του 1970.