Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Από τα πρώτα αστικά μετά τον πόλεμο. Γραμμή ΕΡΜΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΙΣ. Από τα πρώτα αστικά μετά τον πόλεμο.
Γραμμή ΕΡΜΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΙΣ.

Δεν ήταν παρά διαμορφωμένα φορτηγά με ξύλινους πάγκους.