Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ο κινηματογράφος ΡΕΞ - οικογένεια ΨυλλάκηΟ κινηματογράφος ΡΕΞ.
Μπροστά η οικογένεια Ψυλλάκη (κινηματογραφικοί επιχειρηματίες)
(4/7/1957)