Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Αντιαφροδισιακό ιατρείο στη Μπάρα το 1918

Αντιαφροδισιακό ιατρείο στη Μπάρα τον Μάιο του 1918.

Περισσότερες φωτογραφίες από τη Μπάρα, εδώ.