Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Περιμένοντας πελάτη με την υπαίθρια ζυγαριά του - 1946

Περιμένοντας πελάτη με την υπαίθρια ζυγαριά του.
Φωτογραφία του Δ.Χαρισιάδη τον Ιούνιο του 1946. ▐░▌

Πηγή: Μουσείο Μπενάκη

icon