Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Εργαζόμενοι σε υπόστεγο των Σιδηροδρόμων (1938)Εργαζόμενοι σε υπόστεγο των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) επισκευάζουν και κατασκευάζουν βαγόνια.

(1938)