Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Νεαρός νερουλάς τον Δεκέμβριο του 1918

Νεαρός νερουλάς σε δρόμο της Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 1918.

πηγή: Αμερικάνικός Ερυθρός Σταυρός - United States National Archives