Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Δυο άντρες και μια γυναίκα σε γαϊδουράκι το 1924

Δυο άντρες και μια γυναίκα σε γαϊδουράκι την 27η Αυγούστου 1924.
Πιθανότατα πρόκειται για τον Moise και τη Buena Frances και κάποιο φίλου τους.

πηγή: Συλλογή Mathilda Frances-Klapholz - United States Holocaust Memorial Museum