Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ένας φωτογράφος μπροστά στο Μαυσωλείο του Μουσά Μπαμπά

Ένας φωτογράφος μπροστά στο Μαυσωλείο του Μουσά Μπαμπά,  με τη μηχανή του πάνω στο ξύλινο τρίποδό της, στα τέλη της δεκαετίας του 1910.