Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Το ιχθυοπωλείο των αδελφών Ιλανίδη στην Αγορά Μοδιάνο το 1935

Το ιχθυοπωλείο των Σερραίων αδελφών Ιλανίδη, στο 116 της Αγοράς Μοδιάνο το 1935.

Το 1949, το ιχθυοπωλείο μεταφέρθηκε στις Σέρρες όπου λειτουργεί ακόμη από την ίδια οικογένεια.