Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Πόλη-Θερμαϊκός-Πλοία-Εκβολές Αξιού

Πόλη - Θερμαϊκός - Πλοία - Εκβολές Αξιού.
Απρίλιος 2016