Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ο Πύργος, το Θέατρο, η ΧΑΝΘ και το Πανεπιστήμιο

Ο Πύργος, το Θέατρο, η ΧΑΝΘ και το Πανεπιστήμιο.
Σεπτέμβριος 2018