Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης

Ο πύργος και οι ομπρέλες

Ο πύργος του ΟΤΕ και οι Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου από την Άνω Πόλη.
Απρίλιος 2018